Talentum alapítvány

Talentum képzések

Önkéntes Központ Szeged

Pályaorientáció

Csongrád Megyei Önkéntes Pont Hálózat

Önkéntes Centrum Fejlesztési Program

Talentum Tini Tanoda

V44V

Híd épül az önkéntesség által

Bejelentkezés

Tematikus önkéntes programok

KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG

A kórházi önkéntesek feladata, hogy a kórházban fekvő betegek fizikális és mentális jóérzését növeljék, segítve az ápoló személyzet munkáját, tiszteletben tartva kompetenciáikat és az intézmény kereteit, szabályait. Felkészítésük három alkalomból áll, ahol betegjogokat, a betegség és a beteg ember pszichológiáját, a segítségnyújtás lehetőségeit sajátítják el, gyakorlat-orientált módon, tapasztalati tanulással. A felkészítést követően terepgyakorlaton vesznek részt önkéntes koordinátor kíséretében. A képzés elvégzése után a résztvevők rendszeresen járnak be a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ különböző osztályaira. A kórházi önkénteseket egyéni tevékenységük végzése során folyamatosan kísérjük, támogatjuk, mentoráljuk, szupervíziós alkalmakat szervezünk számukra.

KÓRHÁZI ÖNKÉNTESSÉG

 

MULTIPLIKÁTOR ÖNKÉNTESEK

Multiplikátoraink olyan önkéntesek, akik az önkéntességet népszerűsítik a közoktatásban, közép- , illetve felsőoktatási intézményekben. Az ehhez szükséges tudást és kompetenciákat sajátíthatják el a 9 órás képzés során. Legfontosabb a nemformális oktatás módszereit megismerniük és kipróbálniuk, amelyben segítségükre van a Talentum Alapítvány által kidolgozott módszertani segédanyag az önkéntesség népszerűsítéséhez. A résztvevők a képzés elvégzése után képesek lesznek arra, hogy tanórai keretek között interaktív módszerekkel motiváljanak az önkéntességre.

 

SZOMSZÉDSÁGI ÖNKÉNTESEK

Ki az a Szomszédsági önkéntes?

Szomszédsági önkéntes az a személy, aki érzékeli a szűkebb – szomszédság, falu, község, településrész, háztömb, utca, stb -  környezetében élők egyéni és társadalmi szükségleteit és megszólítva érzi magát arra, hogy, ellenszolgáltatás nélkül, tevékenyen részt vállaljon ezek megoldásában. Katalizátorként mozgósítja a helyi erőforrásokat. Örömét leli a szabadon választott, mások javát szolgáló önkéntes tevékenységben.

Magyarországon először Debrecen egyik városrészében, Csapókerten alakult ki  2004-ben a szomszédsági önkéntesség, mint közösségi öntevékenység és érdekképviselet.

A szomszédsági önkénteseket egy 16 órás képzés keretében készítjük fel a tevékenység végzésére.

Szomszédsági önkéntesek

 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÖNKÉNTES SEGÍTŐI

A fogyatékkal élők segítése különleges ismereteket és kompetenciákat igényel az önkéntesektől. A felkészítés legfontosabb célja az attitűdformálás: megismertetni a résztvevőkkel a fogyatékkal élők világát, életét. A kétszer 8 órás modulból álló, saját tananyagfejlesztésű képzés során az önkéntesek a meghívott fogyatékkal élőktől hallhatják, és ki is próbálhatják, hogy hogyan segíthetnek jól, hasznosan, örömet okozva.

FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÖNKÉNTES SEGÍTŐI