Talentum alapítvány

Talentum képzések

Önkéntes Központ Szeged

Pályaorientáció

Csongrád Megyei Önkéntes Pont Hálózat

Önkéntes Centrum Fejlesztési Program

Talentum Tini Tanoda

V44V

Híd épül az önkéntesség által

Bejelentkezés

Karolina

Szeretetszolgálat
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon

Szeged

 

 

Kik vesznek benne részt? Mi a célunk?

A 2011/2012. tanévben a 9.A osztály minden tanulója részt vesz kettesével a Szeretetszolgálatban. Egyházi iskolai közösségként lehetőséget próbálunk biztosítani arra, hogy megfelelő keretek között megélhessék, mit jelent a Jézustól tanult szeretet, személyesség gyakorlati továbbadása.  Fontosnak tartjuk, hogy a tőlünk kikerülő diákok mindegyikének legyen tapasztalata a másokért vállalt önzetlen szolgálat terén. Egyrészt így megismerhetnek eltérő életkorú, vagy élethelyzetű gyerekeket, fogyatékkal élőket vagy idősebb embereket. Reméljük, hogy a szolgálatban megérzik, hogy tudnak tenni ezekért az emberekért, örömet szerezni jelenlétükkel, odafigyeléssel, miközben ők is tanulnak magukról és a más típusú intézmények belső világáról. Lehetőség arra, hogy alakuljanak, kipróbálhatják magukat egy esetleg a pályaválasztásukkal összefüggő környezetben. Úgy gondoljuk, hogy saját életvezetésük is tudatosabb lehet, valamint mélyülhet saját életük, családjuk megértése, elfogadása is.

Megpróbáljuk az egyes intézmények összekötőjét is bevonni a felkészítésbe, illetve a szolgálat kísérésébe. Alapvetően nyitott, készséges szociális és oktatási intézményekkel sikerült kapcsolatot teremtenünk.

 

Partnereink/szolgálatunk helyszínei:

Vakok Otthona

Kálvária Idősek Otthona

Harmat utcai Egyházmegyei Idősek Otthona

Klúg Péter Siketek Óvodája és Iskolája

Családok Átmeneti Otthona

ODU korai fejlesztő

Sólyom utcai Fogyatékos Gyermekek Óvodája és Iskolája

Talentum Önkéntes Centrum

Karolina Óvoda és Iskola

 

Tevékenységünk: korrepetálás, idős emberek látogatása – főként beszélgetés, kisebb otthoni segítés, játék gyerekekkel, lovasterápiában való segítés.

 

Kísérés: A diákok szolgálatát igyekszünk folyamatosan követni, elakadás esetén rendelkezésre állni, de alapvetően önállósodásuk, váratlan helyzetekkel kapcsolatos megoldási stratégiájuk növelése is célunk. 2 hetente gyakorlati kereszténység témakörben, a hittan óra keretében tudunk csoportos kísérést biztosítani, reflektálni az élményeikre, tanulni a különböző területek szerint.

 

A szülőktől írásbeli jóváhagyást kérünk, félévkor belső körben, évvégén iskolai szinten szeretnénk beszámolni a szolgálatról.

 

A szolgálat szeptemberben ráhangolással, felkészítéssel kezdődött. Kb. októbertől Húsvétig hetente átlagban 1 órát fordítanak egy másik ember (sokszor egy ’más világ’) megismerésére, segítésére. Ehhez szentmise keretében kaptak áldást diákjaink. (15 egyetemi kollégista is csatlakozott a szolgálathoz és 8 fő a 10-12. évf-ról. Ők a felsoroltakon kívül a Gyerekklinikán és a Gemma Fejlesztő Iskolában szolgálnak.)

 

A program felelősei: Makai Csilla, Kulácska Anna, Vukics Adrienn tanárnők