Talentum alapítvány

Talentum képzések

Önkéntes Központ Szeged

Pályaorientáció

Csongrád Megyei Önkéntes Pont Hálózat

Önkéntes Centrum Fejlesztési Program

Talentum Tini Tanoda

V44V

Híd épül az önkéntesség által

Bejelentkezés

Amit egy fogadószervnek tudni kell

Mit nevezünk önkéntes tevékenységnek?
"Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben - ellenszolgáltatás nélkül - végzett munkát értjük.
Kivéve, ha
- az önkéntes a tevékenységét saját maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi,
- a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul,
- a felek között más jogviszony áll fenn." (lásd: Önkéntes Törvény 2.§)

Ki lehet önkéntes?
Önkéntes lehet bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy 10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy. Korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszony létesítéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 

Kik fogadhatnak önkénteseket?

·         közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet

·         helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat (közszolgáltatási területen)

·         költségvetési szerv

·         egyházi jogi személy

·         szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény

·         egészségügyi szolgáltató

·         közoktatási intézmény

·         felsőoktatási intézmény

·         muzeális intézmény

·         nyilvános könyvtár

·         közlevéltár

·         nyilvános magánlevéltár

·         közművelődési intézmény

 

Hogyan segítünk a fogadószervezeteknek?
A Csongrád megyei nonprofit szektort erősítjük olyan önkéntesek kiközvetítésével, akik a fogadószervezetek által megfogalmazott célok érdekében szakmailag felkészülten, felelősen képesek tevékenykedni.

Azon szervezetek,  intézmények, akik önkénteseket kívánnak bevonni munkájukba, és az önkéntesek toborzásához az Önkéntes Központ közreműködését igénylik, az alábbi e-mail címen jelezzék ezt számunkra: kozpont@talentumonkentes.hu

 

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÖNKÉNTESEK KIKÖZVETÍTÉSE?

  1. lépés: az önkéntesség iránt érdeklődő szervezetek kapcsolatba kerülnek szervezetünkkel, és egy személyes találkozás alkalmával megismerkedünk egymás tevékenységi köreivel
  2. lépés: a fogadószervezetek meghatározzák azokat a tevékenységeket, melyeket szervezetüknél az önkéntesek végezhetnek, majd ezek bekerülnek nyilvántartásunkba
  3. lépés: az Önkéntes Centrumban érdeklődő önkéntesek ezek közül a tevékenységek közül választanak
  4. lépés: megadjuk számukra a fogadószervezet elérhetőségeit
  5. lépés: az önkéntes önállóan felkeresi a fogadószervezetet
  6. lépés: a fogadószervezetek megszűrik az önkénteseket, majd bevezetik őket a szervezet életébe