Talentum alapítvány

Talentum képzések

Önkéntes Központ Szeged

Pályaorientáció

Csongrád Megyei Önkéntes Pont Hálózat

Önkéntes Centrum Fejlesztési Program

Talentum Tini Tanoda

V44V

Híd épül az önkéntesség által

Bejelentkezés

Minőségpolitika

A Talentum Alapítvány legfőbb célja, hogy képzési munkáját működésének minden területén magas színvonalon végezze, ezzel hozzájárulva partnerei és a képzésen résztvevőknek az elégedettségéhez.

A Talentum Alapítvány a keresztény értékrend alapján törekszik a hiteles, példaértékű működésre.

A Talentum Alapítvány tevékenységének középpontjában a minőség iránti elköteleződés áll.

A Talentum Alapítvány rendszeresen értékeli képzési tevékenységeit, hogy lehetővé tegye a folyamatos fejlesztést és megújulást. Szolgáltatásait a jogszabályi és szakmai elvárásoknak megfelelően, a szervezet képzési küldetésének figyelembe vételével végzi.

A Talentum Alapítvány a minőségi munka érdekében visszajelzéseket kér partnereitől és a képzéseken résztvevőktől, amelyet felhasznál a képzések fejlesztésénél.

A Talentum Alapítvány céljai elérését képzett szakemberekkel látja el, segíti alkalmazottjainak, oktatóinak és képzőinek szakmai fejlődését.

A Talentum Alapítvány küldetése a nonprofit szektor fejlesztése, egyének, közösségek, civil munkatársak képzése, szakmai felkészítése, know how átadása. Kiemelt feladat az önszerveződések támogatása, az egyes szereplők összefogása, együttműködések generálása, szektorközi kapcsolatok kiépítése. Különös figyelmet fordít az Alapítvány a szükségeleten és igényen alapuló tevékenységek fejlesztésére, amelynek megalapozásához kutatási, felmérési tevékenységet végez.

 

ÜZENET, KÜLDETÉS:

A nonprofit szektor átfogó fejlesztése elsősorban Szeged, illetve megyei szinten. Az átfogó fejlesztés eredményeként a nonprofit intézmények és civil szervezetek megerősödnek, összefognak és magas minőségi színvonalon szolgáltatnak, melynek eredményeképpen a helyi társadalmi problémák csökkennek.

Olyan nonprofit központ kialakítása, amely helyi szinten meghatározó módszertani és társadalomformáló hatással rendelkezik, ismertsége révén kiterjedt szolgáltatási tevékenységet végez.

 

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen